Citat på latin kärlek

Лилиана

Tarde venientibus ossa -- "Till de som kommer sent finns bara benen kvar". Salve Var hälsad. Oderint, dum metuant -- "Må de hata, blott de frukta". Ashley Tisdale och hennes pojkvn Scott Speer. Consuetudo altera natura est -- "Vanan är såsom en andra natur". Makt korrumperar.

Nog nu! Sluta upp! N "Nil nocere" - Ej skada "Nota bene! Quo vadis? Senatus Poplusque Romanus " - Romerska Folket och Senaten "Si tacuisses, philosophus manisses" - Om du hade tigit hade du förblivit filosof "Si Deus pro nobis, quis contra nos?

Orbis terrarum Ländernas krets O, sancta simplicitas O, heliga enfald Johan Hus O, tempora, citat på latin kärlek, mores O,tider, o, seder Cicero t Otium cum dignitate Vila med värdighet; välförtjänt vila Cicero Pactum turpe Skamlig överenskommelse Panem et circenses Bröd och skådespel Juvenalis Par nobis Jämngod med oss Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus Bergen är i födslovånda, en löjlig råtta kommer att födas Horatius Pater familias Familjefader Pater patriae Fädernelandets fader Pater noster Fader vår Pater, peccavi Fader, jag har syndat Pax vobiscum Frid vare med eder!

Per aspera ad astra Genom svårigheter mot stjärnorna Per capita Efter huvuden; vid omröstning, en röst Pereat Må han gå under; ned med honom Per fas et nefas Med rätt och orätt Periculum in mora Fara i dröjsmål Livius Perinde ac cadaver Liksom en död kropp, dvs kadaverdiciplin.

Primus inter pares Den förste bland jämnställda Primus motor Den drivande kraften Probatum est Det har prövats Pro et contra För och emot Profanum vulgus Jag hatar den oinvigda hopen och håller den på avstånd Horatius Pro patria För fäderneslandet Pro primo För det första Punctum saliens Den sprittande springande punkten Qualis rex, talis grex Sådan konung sådant folk; sådan herre sådan dräng Quantum mutatus ab illo Hur förändrad mot förr!

Vergilius Quantum satis Så mycket någon tål Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes Vad det än må vara, så fruktar jag danaerna även då de komma med skänker Vergilius Quid Saulus inter prophetas? Vad har Saulus bland profeterna citat på latin kärlek göra? Och då gick språk vi inte förstod automatiskt bort. Vi övervägde latincitat och har båda läst latin!

Massage sex video thaiHur håller man kärleken vid liv
Self bondage gamesGladiatorerna namn kvinnor
Böcker för unga kvinnorHur träffar man någon efter 40

Gå till startsidan. Bli medlem Logga in Skaffa blogg. Du är här: Bröllopstorget.

Pole Dancing [KEYPART-2]

Skapa en ny tråd. Det är också fara för dig när det brinner i kärlek vägg. Det är skamligare för en gäst att bli utkörd än att ej bli insläppt. Det är du som lagat till det, du måste äta latin alltsammans.

Den citat räddningen för de besegrade är att kärlek hoppas på nägon räddning. Även om krafterna fattas, sä är viljan berömvärd Ovidius. Ve de besegrade! Att fruka kärlek är att frukta livet, och de som fruktar livet är redan döda till tre delar. Att inte ha blivit älskad är otur, att latin kunna älska - det är olycka.

Att inte kunna älska är som att ha en stor vit flygel stående med locket låst när man har tappat bort nyckeln. Att inte vilja byta en hydda mot något palats, att leende överse med ovanor och fel, kort sagt, självuppoffring utan minsta tvekan - det är kärlek. Att kyssas är som att dricka te ur en sil. Sidan redigerades senast den 22 juli kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.

Proximus sum egomet mihi. Jag är mig själv närmast. Punctum saliens Den sprittande springande punkten. Puto deus fio Jag tror jag blir en gud sagt av Vespasianus på sin dödsbädd, citat. Qualis rex, talis grex Sådan konung, sådant folk. Quam bene vivas refert, kärlek quam diu. Det viktiga är hur gott du lever, inte hur länge. Quam multa non desidero. Vad det finns mycket som jag inte vill ha. Quandoque bonus dormitat Homerus.

Stundom slumrar även den gode Homeros. Quantum mutatis ad infant massage oil Så förändrad från förr. Quantum satis Så mycket som är nog, tillräckligt. Quem Deus perdere vult, dementat prius Den gud vill förgöra slår han först med vanvett. Quem di diligunt adolescens moritur. Den som gudarna älskar dör ung. Plautus, Bacchides. Quem nostrum ignorare arbitraris? Vem av oss är den mest ovetande, tror du? Cicero ur hans tal till Catilina.

Qui desiderat pacem, praeparet bellum. Må den som önskar fred förbereda sig för krig.

Latinska citat

Qui dormit, non peccat. Den som sover syndar inte. Qui genus jactat suum, aliena laudat. Den som skryter med sin härkomst prisar en annans dåd. Seneca Philosophus, Hercules furens. Qui ignorabat, ignorabitur. Den som är okunnig kommer förbli obemärkt.

Kärlek citat på svenska

Qui nimium probat, nihil probat. Den som bevisar för mycket, bevisar ingenting. Qui pro quo Någon i stället för någon annan. Qui quaerit invenit Den som söker finner. Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit.

Den som låter dom falla utan ha hört den ena parten är inte rättvis, även om domen är rättvis. Qui tacet, concentit Den som tiger, samtycker. Bonifacius Citat på latin kärlek, påve. Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt.

Sero venientibus ossa Benen åt dem som kommer sent till bords. Nulla poena sine lege -- "Inget straff utan lag". Vi citerar andra då det har en viss betydelse för oss.

Eftersom naturen inte kan förändras är all sann vänskap för evigt. Quid me nutruit me destruit.

Good looking guy [KEYPART-2]

Det som föder mig, fördärvar mig. Latin kärlek rides? Mutato nomine de te fabula narratur. Varför skrattar du? Byt ut namnen, och sagan handlar om dig. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes Vad det än må vara så fruktar jag danaerna grekerna även då dekomma med gåvor.

Laokoon om den trojanska hästen. Quinta essentia Det femte grundämnet, det viktigaste av något. Quis custodiet ipsos custodes? Vem skall vakta över väktarna själva? Iuvenalis, Saturae. Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando? Vem, vad, var, med vad, varför, hur, när? Quo vadis, Domine Vart går du, Herre.

Quod bonum, faustum felixque sit Må det vara gott, lyckligt och gynnsamt. Quod erat demonstrandum Vilket skulle be visas. Quod licet Iovi, non licet bovi Vad som är tillåtet för Jupiter är inte tillåtet för en oxe. Quod scripsi, scripsi Vad jag har skrivit, har jag skrivit. Quos ego Dem ska jag minsann - Neptunus hotelse om Vergilius. Quosque tandem abutere, Catilina, latin kärlek nostra Hur länge skall citat, Catilina, missbruka vårt tålamod.

Quot homines, tot sententiae Så många människor, så många meningar. Rara avis En ovanlig fågel. Relata refero Jag berättar det berättade. Rem tene, verba sequentur. Håll dig till ämnet så följer orden av sig själva.

Relata refero Jag berättar det berättade. Gå till startsidan. Gryningen är musernas vän.

Cato senior. Repetitio est mater studiorum Repetition är all kunskaps moder. Requiem aeternam dona eis, Domine Evig vila giv den, Herre. Katolska mässan. Requiscat in pace RIP Må han vila i fred.

Rerum concordia discors. Naturens enhet av stridiga delar. Res severa est verum gaudium. Sann glädje är en allvarlig sak. Respice post te, mortalem te esse memento. Se dig omkring, minns att du är dödlig. Ridentem dicere verum, quid vetat? Vad förbjuder väl oss att skrattande säga sanningen? Roma locuta, causa citat på latin kärlek Rom har talat, saken avgjord.

Francesca [KEYPART-2]

Romanus sum Jag är romersk medborgare. Senatus Populusque Romanus Senaten och det romerska folket. Saepe creat molles aspera spina rosas. Ofta frambringer det taggiga törnet milda rosor. Salus populi suprema lex esto. Må folkets välfärd vara den yttersta lagen. Cicero, De legibus.

Salvator mundi, salva citat på latin kärlek Världens frälsare, rädda oss. Johan III. Salve Var hälsad. Salve honoris titulo SHT Med hederstiteln okränkt. Salvo Errore et Omissione Med reservation för felskrivningar och utelämningar. Sancta simplicitas Heliga enfald.

Sapere aude! Våga vara vis! Sat sapienti Nog för den kloke.

Latinska fraser för gravering!

Satius est impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari. Det är bättre att ett brott förblir ostraffat än att en oskyldig döms. Sed fugit interae, fugit irreparabile tempus. Under tiden flyr den oersättliga tiden.

Vergilius, Georgica. Semper fidelis Alltid trogen. Semper idem Alltid densamme. Xantippa om Sokrates. Semper primus Alltid först.

Paisley [KEYPART-2]

Sero molunt deorum molae Gudarnas kvarnar mal långsamt - Erasmus av Rotterdam. Sero venientibus ossa Benen åt dem som kommer sent till bords. Serva me, servabo te. Rädda mig och jag kommer rädda dig. Petronius Arbiter. Servus servorum Dei Guds tjänares tjänare. Påvlig titel. Si tacuisses, philosophus manisses.

Diya [KEYPART-2]

Om du hade tigit, hade du fortfarande varit filosof. Si vis amari, ama. Om du vill älskas, älska. Sic itur ad astra Så går man mot stjärnorna. Sic semper tyrannis Så må det alltid gå tyrannerna. Sic transit gloria mundi Så förgår världslig ära. Sic vis pacem, para bellum Om du vill fred, rusta för krig. Sic volo, sic iubeo. Jag vill det, jag beordrar det. Silent enim leges inter arma. När vapnen talar citat på latin kärlek lagarna.

Cicero, Pro Milone. Similia similiur curantur Lika botas med lika. Sine cerere et libero friget venus Utan bröd och vin fryser kärleken. Sine ira studio Utan vrede eller förkärlek, opartiskt. Sine qua non Oeftergivligt villkor. Sit tibi terra levis Må jorden vila lätt på dig. Sit venia verbo Må ordet förlåtas. Citat på latin kärlek Deo gloria Åt Gud allena äran.

Solitudinem fecerunt, pacem appelunt. De skapar öknar och kallar det fred.

Carlie [KEYPART-2]

Tacitus, Histories. Spemque metumque inter dubiis. Sväva mellan hopp och fruktan. Spiritus rektor Den ledande själen. Stabat mater dolorosa Där stod den smärtfyllda modern. Stat magni nominis umbra. Han står i ett stort namns skugga. Lucanus, Pharsalia.

Om Pompeius.