Kvinnlig könsstympning lag

ferfolktava

Visningar Läs Redigera Redigera wikitext Visa historik. Uppdraget var att stödja och skapa förutsättningar för en bra vård åt Sverigeboende kvinnor och flickor som utsatts för omskärelse, men också att arbeta med opinion mot könsstympning i afrikanska invandrargrupper. Kvinnlig könsstympning omfattar alla ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de yttre genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl. Iconic One Theme Powered by Wordpress. Könsstympning av kvinnor är förbjudet i större delen av västvärlden, och alltfler utvecklingsländer förbjuder också sedvänjan.

Kvinnlig könsstympning i Sverige är förbjuden i lag (SFS 1982:316) sedan 1982

Våld och brott. Förebyggande arbete.

Amani [KEYPART-2]

Olika typer. Sex mot ersättning.

Konsultremiss skickas av undersökande barnmorska eller läkare. Det är definitivt ingen svensk tradition! I dag väntas domen mot den man i Blekinge som ska ha planerat att låta könsstympa sina döttrar. Ingreppet görs oftast utan bedövning av barnmorskor eller barberare, som använder saxar, rakblad eller krossat glas. För grovt brott döms till fängelse, lägst två och högst tio år.

Utredningar av vissa skador och dödsfall. Våld i nära relationer. Socialstyrelsens utbildningsportal. Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Kassidy [KEYPART-2]

Sök kurser i utbildningsportalen. Mer hos oss Anmälan om barn som far illa Barn som uppges vara gifta. Dela Facebook.

Meet new girls [KEYPART-2]

Kopiera länk. Könsstympning är också en social företeelse. För den som motsätter sig traditionen kan de sociala konsekvenserna av att avstå ingreppet bli större än de eventuella risker kvinnlig könsstympning lag ingreppet kan medföra.

I de länder där sedvänjan praktiseras kan förekomst och typ av könsstympning skilja sig åt. För att minska risken att missa någon bör alla kvinnor tillfrågas om könsstympning eller liknande ingrepp oavsett härkomst. Könsstympning har varierande benämningar i olika kulturer. I journaldokumentation används begreppet könsstympning.

Rylee [KEYPART-2]

Samtalsstöd om könsstympning för barnmorskor Könsstympning ingår i riskbedömningen för eventuellt behov av särskild vårdplanering. Anamnes dokumenteras under sökord Vårdhistoria. Dokumentera i patientnoteringar att kvinnan är könsstympad.

Dating adult [KEYPART-2]

Vid läkarbesök används diagnoskod O Typ 2. Dessutom stödjer vi seminarier och studier om könsstympning.

Kvinnlig könsstympning redcoins.co

Vi ger också stöd till organisationer. Vi har tagit fram en handlingsplan som innebär att samhällen ska få stöd att genomföra en öppen diskussion där frågan lyfts upp och som kan leda till ett allmänt avståndstagande från könsstympning. Opinionsbildare och religiösa ledare kan spela kvinnlig könsstympning lag viktig roll i den debatten. Sjukvårdspersonal, socialarbetare och lärare måste också utbildas för att kunna bidra till att minska förekomsten av kvinnlig könsstympning. Sedvänjan med kvinnlig könsstympning skulle kunna avskaffas inom loppet av en generation med rätt engagemang och stöd.

40 000, varav 7 000 barn är könsstympade i Sverige

Det behövs större insatser från såväl enskilda regeringar och världssamfundet som helhet. Sedan arbetar UNICEF aktivt i Gambia på olika nivåer för att ge rätt stöd samt skapa engagemang genom exempelvis följande projekt:.

Programmen syftar till att öka människors kunskap om mänskliga rättigheter och de skadliga biverkningarna av könsstympning och barnäktenskap. Genom olika interaktiva metoder får det människor att kvinnlig könsstympning lag och ifrågasätta de skadliga sedvänjorna. Radion visade sig vara en viktig metod för att nå ut till den breda befolkningen.

Thai massage & spa51 %
Shemale i sverige39 %

Allt arbete emot könsstympning ger resultat om än olika snabbt i olika länder. Risken för att en flicka i tonåren ska könsstympas idag har minskat med en tredjedel jämfört med för 30 år sedan. I Centralafrikanska republiken, Irak, Liberia och Nigeria, har förekomsten halverats under de senaste 25 åren.

Skärp lagen mot könsstympning

Från Wikipedia. Kategorier : Brott i Sverige Sexualbrott. Dolda kategorier: Artiklar med döda externa länkar Alla artiklar med döda externa länkar Wikipedia:Artiklar med Commonscatmall som saknar property P Wikipedia:Alla artiklar med åtgärdsbehov kvinnlig könsstympning lag till Wikidata. Namnrymder Artikel Diskussion. Visningar Läs Redigera Redigera wikitext Visa historik. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens.

Språk Lägg till länkar. Sidan redigerades senast den 16 juni kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden.

Socialtjänsten har möjlighet att fatta beslut om omedelbart omhändertagande om det finns vetskap eller allvarliga misstankar om att en familj är på väg att låta könsstympa sin flicka. In­greppet görs oftast helt utan be­döv­ning.

Agenda har förhandlats fram av samtliga FN:s medlemsstater för hållbar utveckling och består av 17 globala mål och delmål. Mål 5 handlar om att skapa ett jämställt samhälle där flickor, pojkar, kvinnor och män ska ha samma förutsättningar och deep prostate massage. Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar i förlängningen både den enskilde individen men påverkar också samhället i stort genom kvinnlig könsstympning lag det förhindrar utvecklingen.

Ett av delmålen i mål 5 handlar om att avskaffa alla skadliga traditioner, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning. Kvinnlig könsstympning lag maj ratificerade Europarådet konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet Istanbulkonventionen.

Lag Paragrafen har dessutom formulerats om något för att förtydliga att förbudet omfattar samtliga ingrepp som kan komma i fråga. Enskilda personer har möjlighet att göra en anonym anmälan. Socialtjänsten har möjlighet att fatta beslut om omedelbart omhändertagande om det finns vetskap eller allvarliga misstankar om att en familj är på väg att låta könsstympa sin flicka.

Detta om risken för könsstympning är överhängande och inte går att förhindra på annat sätt. Dock kan inte ett omhändertagande ske om syftet är kvinnlig könsstympning lag läkarundersöka flickan vid misstänkt könsstympning och föräldrarna motsätter sig detta. Då kan man i stället använda sig av Lagen om särskild företrädare för barn. En särskild företrädare för barn kan utses av åklagare och denne kan ta beslut om genital undersökning vid misstänkt könsstympning, även om flickans föräldrar motsätter sig undersökning.

I lagen framgår att yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, samt inom socialtjänsten, generellt sett är bundna av sekretess.

Maleah [KEYPART-2]

Emellertid föreligger idag inte hinder för att polisanmäla misstänkt könsstympning till polisen:. Ofta finns lokala föreskrifter inom socialtjänsten som stadgar att brott mot barn ska anmälas till polisen. De befintliga utredningar som idag finns kring misstänkt könsstympning visar att socialtjänsten anmäler de fall de får kännedom om till polisen.